स्टेनलेस स्टील हेक्सेलोबुलर पैन हेड चिपबोर्ड स्क्रू