स्टेनलेस स्टील हेक्सेलोबुलर काउंटरसंक हेड थ्रेड रोलिंग स्क्रू DIN 7500M