स्टेनलेस स्टील हेक्सेलोबुलर + पिन बटन हेड सुरक्षा स्क्रू