स्टेनलेस स्टील फ्लैंजदार हेक्सेलोबुलर बटन हेड स्क्रू ISO 7380-2